Vozíky na stlačený zemný plyn – CNG

 


Vozíky Yale na stlačený zemný plyn – CNG

 

  • pre typovú radu vozíkov nosnosti 1600 kg - 5500 kg
  • vozíky YALE na tento druh paliva sú vyrábané priamo vo výrobnom závode
  • najlacnejšia prevádzka v porovnaní s  benzínovým, dieselovým  alebo LPG (propán) pohonom
  • možná úspora až 50% nákladov na palivo
  • ekologické palivo s minimálnymi emisiami (nulové emisie pevných častíc)
  • vyššia životnosť motora,  zanedbateľne  nižší výkon
  • možnosť priameho plnenia vozíka kompresorom alebo rýchleho plnenia vozíkov zo zásobníkov
  • nezávislosť na externom dodávateľovi pohonných
  • možnosť zabezpečenia dodávky kompletných plniacich staníc CNG (www.seol.sk/cng)
  • možnosť zapožičania vozíka  s plniacou stanicou na skúšku vo vlastnej prevádzke