Skladový layout

Spoločnosť LOG systems, s.r.o. ponúka jedinečnú službu efektívneho návrhu vášho skladu pre maximalizáciu produktivity a efektivity logistických procesov.


V prípade potreby návrhu novej skladovej haly alebo rekonštrukcie starej je nevyhnutné logicky rozmiestniť regále a pohyb strojov tak, aby celý logistický proces fungoval optimálne, bezpečne a efektívne.


Spoločnosť LOG systems, s.r.o. je schopná zabezpečiť a odborne poradiť vo výbere a rozmiestnení regálových systémov a tým účelne využiť skladový priestor. Prehľadne uložený tovar zvyšuje produktivitu a prispieva k väčšej kapacite skladového priestoru.


V prípade záujmu o automatizovné sklady má spoločnosť LOG systems, s.r.o. za sebou silnú materskú spoločnosť Hyster-Yale Group, ktorá disponuje softvérom pre návrh a realizáciu automatizovaných skladov, využívajúcich robotické stroje.